VEDENIE ŠKOLYRiaditeľ SZUŠ:   Mgr. Roman Capek

Mail:  info@romancapek.sk

Mob: 0907 373 230