Tanečný odbor - učitelia

Tanečný odbor

Mgr. Strýčková Monika

stryckova.monika@gmail.com

Tanečný odbor

Mgr. Rudolf Kužma

mobil: 0918243081

kuzma.rudo@gmail.com