ŠKOLSKÝ ROK 2019/2020

Koncert sa uskutočnil v šk. roku 2019/2020 v mesiaci december