Rada školy

Zloženie Rady školy

pri Súkromnej základnej umeleckej škole Skalité-Kudlov 781, Skalité.


Zástupcovia pedagogických zamestnancov:

Mgr. Pallo Petra

Mgr. Ivana Holáková

Zástupcov nepedagogických zamestnancov:

Mgr Jana Jánošová

Zástupcovia rodičov žiakov:

Časnochová Zuzana,

Capeková Veronika,

Ohrádková Janka,

Šimaljaková Ľubica.

Delegovaný zástupcovia zriaďovateľa:

Ing. Erika Sobolová PhD,

Ing. Vladimír Macášek,

Mgr. Karin Holešová,

Mária Gajdošíková.


Vložte svoj text