Hudobný odbor predmety a učitelia:


Spev a hra na klavíri

Kristina Urbánková DiS.art

TEL: 0908 609 986

kristina.urbankova@gmail.com

Spev a hra na klavíri

Mgr. Holáková Ivana

vpskalitekudlov@gmail.com

Hra na akordeón

 Cyprich Stanislav DiS,Art

penzion.agat@azet.sk


        Mgr. Školníková Irina PhD

mobil:0915279204

irina.skolnikova@gmail.comHra na heligónke

Mgr. Capek Roman

mobil: 0907373230

info@romancapek.sk

Spev, hra na klavíri, hra na keybord

Mgr. Školníková Irina PhD

mobil:0915279204

irina.skolnikova@gmail.com

Hra na heligónke

Holešťák Ján

mobil: 0905425576

janholestak@gmail.com

Hra na keybord

Mgr. Nekoranec Radoslav

mobil: 0905842588

radoneko@gmail.com

Hra na husle

Vasiľ Michal

mmichal.vasil@gmail.com

Hra na keybord

Cyprich Stanislav DiS,Art

penzion.agat@azet.sk

Hra na gitare

DiS.art Beger Tomáš 

Hra na zobcovej flaute

Mgr. Jarabicová Adriana

adriana.jarabicova@gmail.com

Hra na basovú gitaru

Pripravujeme