Súkromná základná umelecká škola poskytuje aktualizačné a rozširujúce vzdelávanie v zmysle platnej legislatívy.