Vítajte na našej stránke.

Zápis detí do šk. roka 2019/2020.
Talentové skúšky a zápis žiakov do SZUŠ Skalité  je uzatvorený k 15.9.2019.